הזמנה להציע הצעות לגיוס יועץ דיגיטלי


2017-08-24 13:26:38

מועצה מקומית גת

הזמנה להציע הצעות לגיוס יועץ דיגיטלי

מיום 25/08/2017

מועצה מקומית גת מזמינה להציע הצעות מחיר לגיוס יועץ דיגיטלי מומחה ,לצורך תהליכי אבחון וגיבוש תכוניות לביצוע שדרוג המערכת הדיגיטלי במועצה.

היועץ הדיגיטלי יועסק עי המועצה במיקור חוץ בהתאם לדרישות התפקיד

שניתן  לעיין בהן ולהוריד אותן בקישורים למטה.

לשון זכר מיועד גם לנשים ולגברים כאחד.

מועד  אחרון להגשת הצעות  בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים הוא 06/09/2017 שעה 12:00. במסירה אישית לתיבת המכרזים במשרד מזכיר המועצה  בכל  שאלה נא לפנות למזכיר המועצה  afeff@walla.com .או  בטלפון 052-8660632.

  

בכבוד רב

מוחמד מ. ותד עוד

ראש המועצה

 

קול קורא יועץ דיגטלי

נספחים ליועץ דיגטלי