מכרז פומבי "מנהל תפעול מערכות מידע"


2018-02-25 09:48:10

מועצה מקומית ג'ת

מכרז פומבי "מנהל תפעול מערכות מידע"

הודעה על משרה פנויה

בהתאם לסעיף 41 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977 מכריזה בזה המועצה המקומית על משרה פנויה כדלקמן:-  ( המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד )

תואר המשרה: מנהל תפעול למערכת המידע והתקשורת במועצה.

דרגת המשרה ודירוגה: בדירוג המנהלי  8-11  / הנדסאים-מחר  39- 41

היקף העסקה: 80% משרה .

תיאור התפקיד-עיקרי התפקיד:

מתן תמיכה טכנית ושירותי תפעול למשתמשי מערכות המידע ברשות המקומית, לווי והטמעת שימוש במערכות  ופיתוח  מיומנויות , להבטיח שימוש מיטבי במערכות המידע בהתאם לנוהלי הרשות המקומית ומדיניותה. התמיכה הטכנית תכלול שירותי תפעול ותיקון ל: כל מרכיבי החומרה של המחשבים (קלט, פלט וכו'), תוכנות, רשתות הנט, שרתים או מחשוב בענן, מקרנים ומסכים, התקני בקרה (מצלמות בקרה וציוד נלווה).

  1. תמיכה במשתמשי מערכות המידע והתקשורת ברשות.

א-     קבלת פניות מהמשתמשים במערכות המידע והתקשורת, בדיקתן וטיפול בבעיה או העברת הטיפול לגורמים המתאימים.

ב-      מתן שירותי מחשוב ותקשורת לעובדי הרשות המקומית כולל הזמנת ציוד, וידוא קבלת ציוד, התקנת הציוד ובדיקת תקינותו ותפעולו.

  1. תפעול ותחזוקה של מערכות המידע והתקשורת.

א-     אחריות לניהול מאגרי המידע ומערך המחשוב והתקשרות ברשות.

ב-      התקנה, שדרוג, עדכון ותפעול שוטף של חומרה ותוכנה לסביבת המשתמש.

ג-       התקנה של ציוד מחשבים חדש ו/או העתקת מחשבים קיימים בתוך משרדי הרשות ו/או באתרי הרשות לרבות כל המרכיבים הנדרשים להתקנת והפעלת הציוד.

ד-      טיפול בתקלות ברשת המשתמשים, בתוכנה ובחומרה כולל איתור התקלות, אפיון הסיבה לתקלה, קביעת אופן הטיפול וטיפול עד לפתרון הבעיה.

ה-     התקנה ועדכון של תוכנות חדשות תוך הקפדה על אינטגרציה של התוכנות לבין כל תשתיות המחשוב של הרשות.

ו-       ניהול מערך הרכש וההתקשרויות בנושא מערכות מידע ומחשוב.

ז-       העברה וניוד של מחשבים וציוד היקפי בין משתמשים לפי הצורך.

ח-     תחזוקה וטיפול במערכות תקשורת אחרות: מצלמות, מקרנים וכו'.

ט-     אחריות על הרישיונות וההיתרים לשימוש בתוכנות השונות, קיומם ושמירתם במשרדי המועצה.

  1. הכנה והגשת דו"ח שנתי לקראת סוף כל שנה, הדו"ח יכלול ויפרט את כל ציוד החומרה והתוכנה הנמצא במשרדי ומוסדות המועצה, את השינויים שחלו במהלך השנה ואת צרכים לשנה הבאה.

דרישת התפקיד (תנאי סף):

  1. השכלה ודרישות מקצועיות: בעל תעודת טכנאי מחשבים או הנדסאי תוכנה/ קורסים שונים בתחום ניהול מערכות מידע, יתרון תואר אקדמי.
  2. דרישות ניסיון: ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות כטכנאי מחשבים/ או עיסוק דומה  בארגון בעל 30 משתמשי קצה לפחות.

 

כשורים:

כישורים אישיים, אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות , אחריות גבוהה.

כפיפות: למזכיר המועצה.

מועמדות למכרז בצירוף קו"ח, אישורים והמלצות יש להגיש במסירה ידנית במשרד מזכיר המועצה מר עפיף ותד, לא יאוחר מיום רביעי 15/03/2018  בשעה 14:00, בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא תתקבלנה.

 

 בכבוד רב

מוחמד מ. ותד, עו"ד

ראש המועצה